Uke 6: Massivtremontasjen på skolen er godt i gang. I barnehagen er de første veggene malt, og enkelte gulv har fått belegg.
Uke 47: Massivtremontasjen på skolen begynner denne uka.
Uke 43: Veggelementene på barnehagen monteres. På skolen støpes det fortsatt fundamenter og gulv.
Uke 38: De første massivtreelementene i barnehagen heises på plass!
Uke 36: Vi er i gang med å forskale for fundamentene til skolen. Gulvisolasjonen i barnehagebygget isoleres denne uka.
Uke 34: Denne uka skal det støpes fundamenter.
Uke 32: Forberedende arbeider for støp av gulv i ny del av barnehage er i gang.
Uke 31: Gangvei legges midlertidig om, grunnet arbeider i grunnen langs fylkesveien.
Uke 31: Rivningsarbeidene avsluttes og utgravning begynner.
Uke 26: Innvendinge rivningsarbeider og maskinrivning pågår.
Uke 24: Aursmoen Barneskole har flyttet ut av de gamle byggene. Rivningsarbeidene starter 15.06.2023.
Uke 23: Innkjøring til Klokkerveien vil midlertidig legges om gjennom tomta til Kassefabrikken. Varighet: 2-3 uker.
Uke 20: Mandag 15.05.23 vil det graves fra krysset Måltrostveien/Klokkerveien, frem til Fv239.
Uke 18: Spuntgrop klar for piltotrørsboring
Uke 10: Rivningsarbeidene langs Fv. 239 er godt i gang.
Uke 9: Byggeplassen er gjerdet inn.

Tilbakemeldingsskjema

Har du en tilbakemelding til oss? Ta kontakt med oss her