Nye Aursmoen barnehage og skole 

Aursmoen får en ny 1-10-skole, barnehage, idrettshall og svømmehall. Prosjektet har i løpet av 2022 blitt utviklet av Backe Romerike og Aurskog-Høland kommune i en samspillsprosess. Lave utslipp og et sunt inneklima ivaretas i prosjektet ved utstrakt bruk av massivtre, samt svanemerking av skolen og barnehagen. Den nyeste delen av skolebygget som står på tomten i dag skal rehabiliteres til dagens standard og integreres i barnehagen som skal bygges. På denne måten tar vi vare på den gode og fullt brukbare bygningsmassen som står på tomten. For å sikre et lavt energiforbruk i årene som kommer vil byggene følge passivhusstandarden. 

I tillegg til oppføringen av byggene, skal utomhusområdene opparbeides, til glede for skolen og barnehagen, men også resten av bygda.